mixed media on paper, 22"x30", © 1989 Roz Dimon
<<  Nuclear Orange  >>

eight="50" border="0">